Pravila o zaštiti privatnosti

U Zadar Tours d.o.o., web stranica www.ereview.info (dalje u tekstu E-review), pridajemo veliku važnost zaštiti vaše privatnosti. U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti želimo objasniti koje vaše osobne podatke obrađujemo, zašto i koliko dugo ih obrađujemo te kako možete ostvariti svoja prava u vezi s tim. E-review je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka.

Molimo vas da pomno pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti i naše Opće uvjete poslovanja kako biste dobro razumjeli kako štitimo vaše osobne podatke.

Primjenjuju li se ova pravila o zaštiti privatnosti na vas?

Ova se pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju na vas ako ste stupili u kontakt s nama u svojstvu pojedinačnog imatelja E-review domene registriranog pod vršnom E-review domenom ili mogućih E-review inačica u drugim pismima (dalje u tekstu Naziv domene), pojedinca koji radi za osobu s kojom imamo ugovorni odnos ili posjetitelja mrežnih stranica ili na bilo koji drugi način (e-poštom ili telefonom, sudjelovanjem na našim događajima itd.).

Vaši se osobni podatci mogu prikupljati na sljedeće načine: u sklopu postupaka registracije naziva domene preko naše mreže akreditiranih registrara; e-poštom, telefonom, telefaksom, na temelju sudjelovanja na događaju; uporabom kolačića ili drugih tehnologija za praćenje posjetitelja na našim mrežnim stranicama; na temelju komunikacije s dobavljačima ili partnerima; preko izjava korisnika; alata za nadzor nad pristupom ili na temelju podataka unesenih u obrasce na našim mrežnim stranicama; ili na bilo koji drugi način. Osim toga, možemo povremeno prikupljati vaše osobne podatke ako kod drugog registra registrirate naziv domene preko registrara koji vaše osobne podatke pošalje našemu registracijskom sustavu.

Koje vaše osobne podatke obrađujemo?

Osobni su podatci sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati i (i) koje nam dobrovoljno dajete (primjerice putem naših internetskih obrazaca na našim mrežnim stranicama, izjava korisnika itd.), (ii) koje prikupimo na temelju vaših posjeta našim prostorijama, događajima ili mrežnim stranicama ili vašeg pristupa našim proizvodima i uslugama te njihove uporabe (primjerice prijavom u poslovne korisnike E-review).

U sklopu naših poslovnih aktivnosti te kako bismo vam pružili dobru uslugu i unaprijedili svoje usluge gdje je to moguće, možemo obrađivati vaše sljedeće osobne podatke: vaše naziv(e) domene, vaš jedinstveni identifikacijski nadimak, vaše ime i prezime, osobnu adresu, telefonski broj/brojeve, e-adresu/e-adrese, jezične postavke, organizaciju za koju radite, državu u kojoj imate državljanstvo, vašu IP adresu i bilo koje druge osobne podatke koje nam pružite.

U koje svrhe obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u različite svrhe: kako bismo mogli pružiti najbolje usluge u vezi s vašim Nazivom domene, moramo prikupiti određene  relevantne osobne podatke u vezi s vašom registracijom. To nam također omogućuje da vas identificiramo i da vam se izravno obratimo u vezi s registracijom vašeg Naziva domene ako je to potrebno. Dužni smo voditi potpunu i točnu bazu podataka svih registriranih Naziva domene. Svrha pretraživača E-review jest osigurati točne i ažurne informacije o tehničkim i administrativnim osobama za kontakt koje vode Nazive domena. To nam pomaže u stvaranju i održavanju pouzdanog i sigurnog internetskog okruženja.

Vašim se osobnim podatcima služimo kako bismo održali i gradili dugotrajne održive odnose te ispunili eventualne ugovore. Vašim se osobnim, također, podatcima koristimo kako bismo odgovorili na vaše upite, ispunili vaše molbe i/ili poslali vam administrativne informacije. Vaši se osobni podatci mogu uporabiti kako bismo ispunili zahtjeve važećih propisa, odgovorili na molbe ili zahtjeve javnih i državnih tijela (uključujući javna i državna tijela izvan države vašeg boravišta) ili kako bismo zaštitili naša prava, privatnost, sigurnost ili imovinu i/ili prava, privatnost, sigurnost ili imovinu naših subjekata. Vaše osobne podatke možemo uporabiti za slanje promidžbenih poruka te marketinških, oglasnih i drugih informacija koje bi vas možda zanimale.

Na temelju koje pravne osnove obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo obrađivati na temelju različitih pravnih osnova na sljedeći način:

 • obrada može biti obavljena kako bismo ispunili zakonske obveze koje imamo kao registar ili voditelj zbirke osobnih podataka
 • obrada može biti obavljena kako bismo ispunili ugovor koji imamo sklopljen s vama
 • obrada može biti obavljena kako bismo zaštitili naše legitimne interese,  kao što su gospodarski, poslovni i financijski interesi, kontinuitet poslovanja, sigurnost i povjerljivost informacija o našim klijentima te njihovim proizvodima i sigurnost digitalne i fizičke infrastrukture.
 • U iznimnim slučajevima naše se aktivnosti obrade mogu provoditi uz vašu privolu.

 

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke nikada ne prodajemo drugima. U mjeri dopuštenoj važećim zakonodavstvom, vaši osobni podatci smiju se otkriti sljedećim osobama: E-review subjektima: u sklopu aktivnosti obrade u gore navedene svrhe osobni se podatci smiju otkriti drugim E-review subjektima. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s; pružateljima usluga čuvanja i pohrane podataka Embedsocial.com, Siteground.com, WordPress.com, Analytics.google.com: kako bismo zajamčili kontinuitet svojeg poslovanja, moramo pohraniti sve registracijske podatke, uključujući vaše osobne podatke, i napraviti njihove rezervne kopije. Vaši se osobni podatci mogu otkriti trećim osobama, kao što su državna tijela, na temelju zakonitih razloga; istraživačkim institucijama: vaše osobne podatke možemo podijeliti s institucijama u (statističko- ili znanstveno-) istraživačke svrhe. Pritom nastojimo u što većoj mjeri osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka; pružateljima usluga provjere identifikacije ili sprječavanja zlouporaba: kako bismo spriječili zlouporabu registracije Naziva domene prilikom koje se  šalju  nepoznati, netočni ili zastarjeli registracijski podatci, možemo se koristiti uslugama drugih pružatelja usluga kako bismo provjerili poslane registracijske podatke; revizorima: kako bi se osigurala pravilna revizija našeg poslovanja, revizorima se može omogućiti pristup vašim osobnim podatcima; pružateljima usluga pomoći: kako bismo vam osigurali neprekidnu pomoć, poslove pomoći možemo povjeriti trećim osobama. Kako bi vam se osigurala odgovarajuća pomoć, pružatelji takvih usluga mogu imati pristup vašim osobnim podatcima. Kada dijelimo vaše osobne podatke s drugima, nastojimo primatelje takvih podataka pozvati (kad god je to moguće) da vaše osobne podatke obrađuju u skladu s našim uputama.

Osobne podatke koje pošaljete preko Prijavnice na www.ereview.info/poslovni-korisnici, kao i komentari, recenzije i osobni podatci koje ostavljate prilikom recenziranja postaju javno dostupni svima i prihvaćanjem ovih pravila o zaštiti privatnosti nam dajete za pravo da ih objavimo na našim web stranicama.

Koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podatcima?

Ako se vaš zahtjev ne smatra pretjeranim ili neosnovanim, možete ostvarivati sljedeća prava u vezi sa svojim osobnim podatcima:

 • imate pravo zahtijevati informacije o svojim osobnim podatcima;
 • imate pravo zahtijevati primjerak svih svojih podataka u standardnom obliku;
 • imate pravo na izmjenu ili ispravak svojih osobnih podataka ako su oni netočni;
 • imate pravo zahtijevati ograničenje određenih aktivnosti obrade u određenim okolnostima;
 • imate pravo na prigovor protiv određenih aktivnosti obrade;
 • imate pravo povući svoju privolu;
 • imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka u određenim okolnostima;i to na način da nas informirate o kojim podatcima je riječ i na kojoj stranici ste ih ostavili. A brisanje osobnih podataka slijedi u razdoblju od 15 dana od trenutka potvrde primitka zahtjeva.
 • svako pravo možete lako ostvariti tako što ćete ispuniti i poslati na naš internetski obrazacna stranici ereview.info/kontakt te zatražiti svoje pravo.

Osim toga možete podnijeti žalbu lokalnome nadzornom tijelu ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s važećim zakonodavstvom. Ako imate Naziv domene, molimo vas da nam pomognete održati internet sigurnim tako što ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu uvijek točni, potpuni i ažurni. Dajemo vam ovlasti za preuzimanje nadzora nad svojim osobnim podatcima i njihovu provjeru na https://www.ereview.info. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa svojim osobnim podatcima, slobodno nam se obratite e-poštom na adresu [email protected].

 Gdje i koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaši su osobni podatci pohranjeni elektronički i ručno, u sklopu naše organizacije i kod trećih osoba, a pristup njima moguć je iz naših ureda preko namjenskih mrežnih veza ili na daljinu preko ovjerene VPN veze. Vaše osobne podatke pohranjujemo u obliku koji omogućuje identifikaciju onoliko vremena koliko je to potrebno za svrhu u koju se vaši osobni podatci obrađuju. To se razdoblje čuvanja razlikuje s obzirom na vrstu osobnih podataka koji se obrađuju, svrhu obrade i druge takve čimbenike. Osobne podatke o vama u svojstvu imatelja Naziva domene zadržavamo dvadeset (20) godina nakon što postanu bespredmetni. Ako ste kod drugog registra registrirali naziv domene (koja nije Naziv domene) preko registrara koji je našemu registracijskom sustavu poslao vaše osobne podatke,  vaši će se osobni podatci zadržati u našim sustavima godinu dana nakon registracije. Osobni se podatci o pojedincima koje prikupljamo izvan područja primjene ugovora u sklopu naših poslovnih aktivnosti zadržavaju dok ne postanu bespredmetni (u načelu godinu dana).

Koje se sigurnosne mjere poduzimaju radi zaštite vaših osobnih podataka?

Stalno provodimo i posuvremenjujemo svoje sigurnosne mjere kako bismo pomogli u zaštiti vaših osobnih podataka i drugih informacija od neovlaštenog pristupa, gubitka, uništenja ili izmjene. Nastojimo u što većoj mjeri osigurati da sve informacije budu sigurno pohranjene i od svojih pružatelja usluga tražimo da primijene odgovarajuće sigurnosne mjere.

Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Prilikom vašeg posjeta našim mrežnim stranicama možemo pohraniti određene informacije o vašim uređajima u obliku kolačića. Molimo vas da pomno pročitate naša pravila o kolačićima kako biste dobro razumjeli kako rabimo kolačiće.

KONTAKT

Ako imate bilo kakva pitanja o ovim pravilima o zaštiti privatnosti ili ako želite ostvariti bilo kakvo pravo iz ovih pravila, slobodno se obratite našoj službi za zaštitu privatnosti na [email protected]